Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa.

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa. Puheterapeutti ohjaa asiakkaan lähipiiriä toimimaan arjen tilanteissa asiakkaan vahvuuksia hyödyntäen siten, että asiakkaan vaikeuksien vaikutus toimintakykyyn on mahdollisimman pieni. Puheterapiaan kuuluu olennaisena osana myös itsenäisesti tehtävät harjoitukset.

Puheterapeutin asiakkaalla voi olla vaikeuksia seuraavissa asioissa

  • Vuorovaikutus
  • Kommunikointi
  • Puhe
  • Ääni
  • Kielelliset taidot
  • Syöminen ja nieleminen
  • Suun sensorinen ja motorinen toiminta

Miten puheterapiaan pääsee?

Puheterapia voi toteutua Kelan järjestämänä, mikäli asiakasta hoitava julkisen terveydenhuollon yksikkö laatii kuntoutussuunnitelman, jossa se suosittelee asiakkaalle puheterapiaa Kelan järjestämänä. Katso hakuohjeet

Puheterapia voi toteutua myös sairaanhoitopiirin tai kunnan maksusitoumuksella. Asiakas voi hakeutua puheterapiaan myös omakustanteisesti.